Cito-toets oefenen voor 2016

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Voor veel kinderen in groep 8 betekent dat: de Cito-toets oefenen. Waarom willen veel kinderen de Cito-toets zelf oefenen? Op die vraag hoop ik in dit bericht antwoord te kunnen geven.

 

Cito-score

 

De Cito-socre was voorheen bekend in maart, vlak voor de adviezen voor het voortgezet onderwijs de deur uitgingen. Tegenwoordig wordt de toets pas later in het jaar (april) gemaakt. De score is dus niet bekend voor het advies. Dat betekent dat je als kind al bent aangenomen op een school nog voor de Cito-toets is afgenomen. Gek? Helemaal niet. Scholen hopen op die manier te ondervangen dat de Cito uitslag bepalend is voor het schoolniveau.

Nu zul je het moeten doen met het advies van de meester of juf in groep 8.

 

 

Toch hoger?

 

De Cito oefenen heeft wel zin. Want als de meester of juf je advies vmbo geeft en je laat met de Cito-toets zien (door de Cito-toets oefenen kun je zeker hoger scoren) dat je bijvoorbeeld havo aankan, kan de middelbare school je op verzoek alsnog overplaatsen naar een hogere klas. Dat betekent dat het advies van de leerkracht bepalend is tot aan de plaatsing. Maar mocht de Cito-score hoger uitvallen, dan is dat in jouw voordeel.

 

 

Lagere score op de Cito-toets

 

Andersom, dus een lagere score dan het adviesniveau, werkt het niet. Advies voor jou is bijvoorbeeld havo, je verpest de Cito-toets en scoort vmbo. Je blijft gewoon in havo zitten. 

 

Om die reden willen veel kinderen de Cito oefenen. Ze kunnen hoger scoren op die belangrijke dagen in april, waardoor het advies van de leerkracht - als dat is tegen gevallen - te niet kan worden gedaan.

 

Alles over de Cito-toets vind je hier

Heb jij nog vragen over de Cito-toets? Dat komt dan mooi uit, want op citotoets.startze.nl zijn allerlei handige websites verzameld. Websites die je meer vertellen over de Cito-toets in groep 8.

Rekenen oefenen deel 2

Rekenen oefenen deel 1

Taal oefenen deel 2